Trường Trung Học Cơ Sở Thạnh Quới


Tiên học lễ, hậu học văn.

---------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------------

• Wedsite được lập bởi Trường Trung Học Cơ SỞ Thạnh Quới


• Địa chỉ: ẤP ĐÀO VIÊN, XÃ THẠNH QUỚI - MỸ XUYÊN, SÓC TRĂNG


• SDT: 0793.394199